ALVAREZ SENSEI 2024

SEMINAR SCHEDULE

Aiki Kai O Kona - Kailua-Kona, Hawaii

June 1-2, 2024

Click here for info


Aikido World Seminar

Kumamoto, Japan

October 25-27 2024


International Aikido Friendship Seminar

Butokuden, Kyoto, Japan

November 1–3 2024

Click here for info